Burza Tchořovice

24.11.2022

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška

10.11.2022

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin

09.11.2022

Informace MV ke zřizování datových schránek

09.11.2022

1

2

4. aktualizace zásad územního rozvoje JK – Veřejná vyhláška

04.05.2022

Chcete pomoci Ukrajině – zde je kontakt

08.03.2022

Úřad práce ČR – finanční pomoc spojená s růstem cen energií

07.03.2022

Žádost o odstranění dřevin – eg.d

06.12.2021

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška

15.09.2021

Platba poplatků za odpady

24.08.2021

Oznamuji občanům, že poplatky za odpady lze hradit přímo na účet obce Únice. Číslo účtu: 680355349/0800.Variabilní symbol je Vaše číslo popisné.

Sazba poplatku je 500,– Kč na jednoho občana s trvalým pobytem v obci, nebo na jednu nemovitost.

Stanislav Mareš, starosta