Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin

09.11.2022

Informace MV ke zřizování datových schránek

09.11.2022

1

2

4. aktualizace zásad územního rozvoje JK – Veřejná vyhláška

04.05.2022

Chcete pomoci Ukrajině – zde je kontakt

08.03.2022

Úřad práce ČR – finanční pomoc spojená s růstem cen energií

07.03.2022

Platba poplatků za odpady

24.08.2021

Oznamuji občanům, že poplatky za odpady lze hradit přímo na účet obce Únice. Číslo účtu: 680355349/0800.Variabilní symbol je Vaše číslo popisné.

Sazba poplatku je 500,– Kč na jednoho občana s trvalým pobytem v obci, nebo na jednu nemovitost.

Stanislav Mareš, starosta

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ELEKTŘINY – informace společnosti EG.D

24.08.2021

Vypouštění odpadních vod – informace MěÚ Strakonice

17.02.2020

Informace pro chovatele psů

23.09.2019

Od 1.1.2020 bude platit novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., podle které je mimo jiné chovatel povinen mít psa označeného mikročipem. Jediná výjimka jsou psi označené tetováním před 1.7.2011. Psi neoznačení budou považování za neočkované proti vzteklině. Majitelé neoznačených psů se vyskytují riziku pokuty až  50.000,– Kč.

Zveřejnění – pověřenec GDPR

08.11.2018