Veřejná vyhláška MZ – Opatření obecné povahy

29.07.2020

Nařízení mimořádného opatření – Krajská hygienická stanice JK

28.07.2020

Vypouštění odpadních vod – informace MěÚ Strakonice

17.02.2020

Informace pro chovatele psů

23.09.2019

Od 1.1.2020 bude platit novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., podle které je mimo jiné chovatel povinen mít psa označeného mikročipem. Jediná výjimka jsou psi označené tetováním před 1.7.2011. Psi neoznačení budou považování za neočkované proti vzteklině. Majitelé neoznačených psů se vyskytují riziku pokuty až  50.000,– Kč.

Generální ředitelství HZS ČR – bezpečnostní desatero

26.08.2019

Zveřejnění – pověřenec GDPR

08.11.2018