Rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtový výhled, závěrečný účet

09.01.2018

img403

Rozpočet schválený obce Únice na rok 2017

Rozpočtová změna č. 1

Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 3

Rozpočtová změna č. 4

Rozpočtová změna č. 5

Rozpočtová změna č. 6

Rozpočtová změna č. 7

Rozpočtová změna č. 8 img382

Rozpočtová změna č. 9 img405

Rozpočtová změna č. 10 img429

Střednědobí výhled rozpočtu

Závěrečný účet obce Únice – schválen na zasedání zastupitelstva obce Únice dne 9.6.2017

Závěrečný účet 2016

Zpráva z přezkumu

FIN 2016

Rozvaha 2016

Výkaz zisku a ztráty 2016

SMOOS – návrh rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtového výhledu na r. 2019-2021img348

Návrh rozpočtu obce Únice na rok 2018 img386

Schválený rozpočet obce Únice na rok 2018 img412

Návrh rozpočtu Svazku obcí středního Pootaví img398