Obecní úřad

29.11.2022

Obec Únice, sídlo Hubenov čp. 2
386 01 Strakonice

starosta: Mgr. Lucie Tomanová
místostarosta: Mgr. Jan Lhoták

telefon: 731 035 827
e-mail: obecunice@outlook.com

IČO: 00667919
číslo účtu: 680355349/0800

Úřední hodiny

středa 15:30 – 17:00

Zastupitelstvo obce
Mgr. Lucie Tomanová Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Jan Lhoták Sdružení nezávislých kandidátů
Miroslav Matašovský Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Věroslav Ježek Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. arch. Jan Rampich Sdružení nezávislých kandidátů
http://rekos.psp.cz/data/images/40629/800x500/403_unicez.jpg
kontrolní výbor: Předseda: Miroslav Matašovský
finanční výbor: Předseda: Ing. Věroslav Ježek