Domů > Úřední deska > Platba poplatků za odpady

Platba poplatků za odpady

24.08.2021

Oznamuji občanům, že poplatky za odpady lze hradit přímo na účet obce Únice. Číslo účtu: 680355349/0800.Variabilní symbol je Vaše číslo popisné.

Sazba poplatku je 500,– Kč na jednoho občana s trvalým pobytem v obci, nebo na jednu nemovitost.

Stanislav Mareš, starosta

Categories: Úřední deska